Nieuwe e-mail

Aangezien Imkerij Haarlem de Imkervereniging Haarlem e.o. volledig heeft omarmd, zijn nu ook de email adressen aangepast. Gewoon omdat het kan. Bestuur (Falco): bestuur@imkerijhaarlem.nl Secretaris (Pieter): secretaris@imkerijhaarlem.nl Penningmeester (Rieks): penningmeester@imkerijhaarlem.nl Cursus bijenteelt (Pieter): cursus@imkerijhaarlem.nl Een en ander is ook te vinden op de Verenigingpagina. N.b. Heb je vragen over de site of leuke tips /…Ga door met het lezen van Nieuwe e-mail

Handige bijen

Mensen moeten er uitgebreid voor rekenen, maar bijen doen het zonder wiskundeles. Afgelopen week stond in het NRC uitgelegd wat de slimste, meest effectieve, stevigste, etc. etc. manier is om ruimtes te vullen. Bijen en imkers wisten het al lang: zeshoeken! Maar nu weten we dus ook waarom.